Hubbers Hubbers

Onsterfelijk konijn door Prof. dr. Ir. Franz P. Ribbenkast

Hubbers interieurmakers

Een stroming stelt eisen en dus is het woord kunststroming een contradictio in terminis


Dé eigenschap van een kunstenaar is immers dat hij grenzen bewust, overschrijdt.Daar moest ik aan denken toen ik onlangs met een vriendin – die ik vanwege haar gevaarlijke strenge gereformeerde vader Beppie zal noemen – in Kunsthal Rotterdam was. Daar was werk van de in 2016 overleden schilder Jan Roeland te zien. Deze expositie was een hommage aan een man die duidelijk beïnvloed was door De Stijl. De Stijlgroep en maandblad De Stijl werden in 1917 opgericht. Piet Mondriaan, Theo van Doesburg en Gerrit Rietveld waren de bekendste volgelingen. Ze kozen voor primaire kleuren en de rechte lijn.

Onsterfelijk konijn illustratie door Martin van Gelder

Het werk van Jan Roeland heeft onmiskenbaar eigenschappen van De Stijl, maar beweegt zich vrij in de onmetelijke ruimte tussen figuratie en abstractie. Doordat Roeland meer kleuren dan rood, blauw en geel en ronde vormen toepaste, vond hij een eigen stijl binnen De Stijl. En dat is wat ik, Franz Parcifal Ribbenkast, altijd heb nagestreefd: het combineren van verschillende stijlen en stromingen totdat ze samenvloeien in de typische Ribbenkastaanpak. Het hoofd bedenkt, het oog keurt, de ziel beaamt. Ontwerpen van nu zijn duurzaam als ze tradities opnieuw definiëren, als ze met moderne middelen eeuwenoude waarheden toekomstbestendig maken. Daarbij blijven eenvoud en zuiverheid kernwoorden. Zoals Dick Bruna, schepper van Nijntje, met uitgangspunten van De Stijl een konijntje onsterfelijk maakte.

Helaas trekt het gemiddelde Nederlandse interieur zich weinig aan van onze rijke tradities. Volgzaamheid en gemakzucht lijken de sleutelwoorden bij het samenstellen van een leefomgeving waarin zich het grootste deel van een mensenleven afspeelt. Deze gepeperde, ongezouten kritiek wordt mij vaak niet in dank afgenomen. Ondanks een eredoctoraat van de universiteit van Tangermünde en een leerstoel aan de universiteit van Ottawa, zien velen mij als een charlatan, een door eerzucht gedreven enfant terrible. Het zij zo.

Als geen stijl uw stijl blijkt te zijn, volg uw hart. De waarheid is een onwetend kind op zoek naar volwassenheid.

Huiselijke groet, prof. dr. ir. Franz P. Ribbenkast