Realisatie van receptiebalie ziekenhuis Gelderse Vallei Ede door Hubbers interieurmakers
Realisatie bar en koffiemeubel door Hubbers interieurmakers

Multifunctioneel zorggebouw


Naar ontwerp van de Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs is een nieuwe centrale hal en een multifunctioneel zorggebouw gerealiseerd. De nieuwe centrale hal verbindt de oudbouw met het nieuwe multifunctionele zorggebouw. Het zorggebouw huisvest 2 bestralingsunits en behandelruimten voor het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut, de afdeling oncologie (polikliniek en behandelcentrum) en twee verpleegafdelingen. Hubbers interieurmakers heeft hiervoor de balies, pantry’s, kasten, bed achterwanden, scheidingswanden, banken en de verpleegunits gerealiseerd. De centrale hal biedt ruimte aan de nieuwe hoofdingang met een groot aantal balies en wachtruimtes. Hier heeft Hubbers interieurmakers de receptiebalie, de balie voor patiëntenvoorlichting, de balie infotheek, scheidingselementen, bar-, en koffiemeubels en de balie voor het priklab en dagbehandeling gemaakt.

Realisatie van vast meubilair ziekenhuis Gelderse Vallei Ede door Hubbers interieurmakers
Realisatie van vast meubilair wachtkamer ziekenhuis Gelderse Vallei Ede door Hubbers interieurmakers
Realisatie van vast meubilair ziekenhuis Gelderse Vallei Ede door Hubbers interieurmakers
Skills Gezondheidszorg